УСЛУГИ

Хоспис Безден извършва цялостна грижа,

манипулации,медицинско наблюдение,психорехабилитация,сестрински грижи,кинезитерапия и физикална рехабилитация,тоалет и санитарно обслужване на болният,хранене-диетични и индивидуално в зависимост от заболяването на човека и кетъринг. Разполагаме с необходимата апаратура и опит за полагане на интензивни грижи за трахеостомирани и гастростомирани пациенти.

Ние предлагаме грижи за хора със следболнични състояния като

терминално болни
диабетна болест
пациенти с хронични заболявания

a

онкологично болни
пациенти със слединсултни състояния и други

Допълнителни процедури

Следболнични грижи

Допълнителни услуги в хосписа са:

  • консултантски услуги от специалисти,
  • меню по избор,
  • транспорт от лечебното заведение или дома и обратно,

Допълнителни услуги в хосписа са:

  • лабораторни изследвания,
  • рехабилитация през почивните дни и други.