ХОСПИС БЕЗДЕН | ГРИЖИ


ГРИЖИ
Стационарът на хоспис Безден предоставя комплексни грижи за пациента


В цена леглоден са включени:
- цялостна грижа за болния: денонощно медицинско наблюдение, сестрински грижи и манипулации
- физикална рехабилитация и кинезитерапия
- психорехабилитация
- санитарно-болногледаческо обслужване, тоалет
- хранене – кетъринг , индивидуално и диетично в зависимост от придружаващите заболявания

Допълнителни услуги:
- индивидуални сестрински грижи
- индивидуални санитарно -болногледачески грижи
- рехабилитация в почивните дни
- консултантски услуги от специалисти
- лабораторни изследвания
- меню по избор на пациента
- осигуряваме санитарен транспорт от дома или лечебното заведение и обратно
- работим с водещи специалисти-консултанти
- работим с лицензирани по европейските стандарти клинична и микробиологична лаборатория с възможности за експресна диагностика
- възможности за кислородолечение
- разполагаме с единствения в страната съвременен апарат за лечение на декубитални и труднозарастващи рани

Created by: M2